• 5 augustus 2022
  • Nieuws

Gezondheidsupdate Kees Blankestijn

Hoewel het even geleden is dat we u informeerden over de gezondheid van Kees Blankestijn, gaat het gelukkig steeds beter. Zijn gezondheid heeft in het afgelopen half jaar best wat ups en downs gekend. Maar inmiddels kunnen we u gelukkig melden dat het naar omstandigheden goed gaat.

Kees is, na 11 maanden opgenomen te zijn geweest, eindelijk weer thuis. Hij krijgt thuiszorg en zal twee dagen in de week buitenshuis revalideren.

Langs deze weg wil Kees graag alle relaties bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus. Dit is door zowel Kees als zijn familie enorm gewaardeerd.

Rond de bouwvakantie hoopt Kees met pensioen te gaan en willen we een afscheidsreceptie voor hem organiseren.