Gezondheid Kees Blankestijn

01 SEPTEMBER 21

UPDATE September 2021: Het gaat gelukkig steeds beter met Kees, hopelijk kan de revalidatie snel beginnen. Wilt u hem een steuntje in de rug geven? Een kaartje waardeert Kees (en familie) heel erg. Stuur uw boodschap naar ons adres, dan zorgen wij dat deze bij Kees terecht komt.

 

Geachte relatie,

Zoals wellicht vele van u al vernomen hebben is onze commercieel technisch adviseur Kees Blankestijn vanwege ziekte al enige tijd afwezig.  Kees heeft meerder opeenvolgende herseninfarcten gehad waardoor hij niet in staat is zijn werkzaamheden op korte termijn te hervatten. Zijn toestand is stabiel maar nog wel zeer zorgelijk. De verwachting is dan ook dat, hoewel wij als directie en personeel van Exclusieve Schoorstenen hopen dat Kees weer mag herstellen, dit een lang traject zal gaan worden. Daarom is in goed overleg met de familie Blankestijn besloten om vast te stellen dat Kees helaas niet meer terug zal keren bij ons bedrijf.  Zeker gezien het feit dat Kees binnen zijn mogelijkheden al enigszins aan het afbouwen was richting zijn pensioen medio 2022 is dit abrupt vertrek voor eenieder maar in het bijzonder voor Kees een pijnlijke situatie.

Wij beseffen dat dit ook voor u als relatie, waarbij u gewend was dat uw vragen bij Kees in goede handen waren, een tegenslag is. Wij hebben vooruitlopend op Kees zijn voorgenomen vertrek medio 2022 al sinds enige tijd een nieuwe adviseur (Jeroen Bekke) aangenomen die vanaf nu samen met de binnendienst de relaties van Kees hoopt over te nemen. Mogelijk heeft u, gezien de reeds ingezette overdracht, al kennis gemaakt met Jeroen Bekke en is deze brief een bevestiging van hetgeen u al was medegedeeld.

Wij vragen uw begrip voor deze plotseling ontstane situatie. Wij zullen er alles aan doen om, zover in onze mogelijkheden ligt, uw (aan) vragen op dezelfde vertrouwde manier en wijze te blijven voortzetten. 

Wij zijn Kees, een schoorsteenman in hart en nieren, veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet bij de totstandkoming en opbouw van ons bedrijf. Wij wensen hem en zijn naasten alle goeds en veel sterkte voor nu, maar ook voor de toekomende tijd.

   
Namens directie en personeel,
 
Wim Hardeman                            
Cees van Deelen

 

Voor wat betreft uw vragen kunt u terecht bij:

Buitendienst: 
Jeroen Bekke   
06 - 513 283 07
[email protected]

Binnendienst:
Pieter Nuij
06 - 868 270 70
[email protected]

Algemeen:
085 - 486 7690
[email protected]

 

PS: Wilt u Kees uw wensen overbrengen? U kunt daarvoor een kaart naar ons zakelijke adres sturen. Dan zorgen wij dat uw wens bij familie Blankestijn terecht komt.